Gratis åpen kafedialog for alle. Akasha ligger i Kunstsmia.

Max 20 personer, ingen forhåndspåmelding.

 

Velkommen!

Gratis servering av Organic India-te til alle som kommer.