"Yoga – indre opplevelse og estetikk"

Fotograferingen av yoga og framstillingen av yoga i sosiale medier har gjort at yoga ofte oppfattes som ytre posisjoner, hvor utøverens prestasjon og linjering er det viktigste. Linjering har en funksjon, for å finne kraft i stillingene og forebygge mot skade. Men yoga er aller mest en indre opplevelse. Årets yogafestival tar opp temaet yogaens indre og ytre estetikk, og yoga som opplevelse.

Yoga krever tilstedeværelse, noe som i våre dager kalles oppmerksomt nærvær. Mindfulness beriker oss i livet og i vår utøvelse av yoga, hvor det å være tilstede i yogastillingene blir en inngang til å være mer tilstede i både den indre og ytre sansningen – og i livet.

Velkommen til Oslo Yogafestival 2019!

Nyheter i år:

  • Yoga Therapy with Vincent Boletta
  • Yoga Wheel with Igor Coelho
  • Latteryoga med Sara Støbakk
  • Womb Yoga med Mira Tveitane
  • Yogaterapi som fysioterapi med Magnhild Krog
  • Stolyoga for bevegelseshemmede med An-Magritt Seeland

 

Foredrag:

  • Foredrag om pusten med Anette Aarsland
  • Ayurvedic Principles in Yoga with Kunal Sharda