"Yogas helbredende effekt"

På festivalen i fjor var det aller størst pågang på de rolige og terapeutiske klassene. Det ble tydelig for oss at interessen er størst for klassene som tar opp yogas helende virkning. Yoga har nå funnet sinn plass i helsevesenet. Yoga anbefales av sykepleiere, psykologer, leger, fysioterapeuter og jordmødre. Yoga brukes i psykiatrien og av hvermann for å få stressreduksjon og bedre helse. Derfor blir det tema for 2018-festivalen: Yogas helbredende effekt". Vi har invitert yogalærere og yogaterapeuter til å holde foredrag og workshops.

 

 

Overskuddet fra Oslo Yogafestival 2018 doneres til bistandsorganisasjonen Forut

og deres samarbeidspartner APSA i India. De bygger og driver skoler for barn og unge som har vært utsatt for misbruk, trafficking, har hatt rusproblemer eller kommer fra familier med rusproblemer. Les mer om hjelpeprosjektet

I fjor var det nesten 1000 deltakere på Oslo Yogafestival, og vi solgte 1850 plasser.

Vi donerte 130.000 kr til hjelpeprosjektet vårt i Bangalore, Suraksha og Drømmeskolen som blir støttet av den norske bistandsorganisasjonen Forut og den indiske hjelpeorganisasjonen APSA. Pengene går til å utvikle undervisningstilbudet for barn fra slummen, jenter reddet ut fra trafficking og ungdom med rusproblemer eller familier med rusproblemer.

Her er et klipp fra konserten med Radical Devotion som du vil kunne være med på igjen i år: