Oslo Yogafestival 26-28 januar 2018:

«Yogas helbredende effekt»

 

På 2017-festivalen var det aller størst pågang på de rolige og terapeutiske klassene. Det ble tydelig for oss at interessen er størst for klassene som tar opp yogas helende virkning. Yoga har nå funnet sinn plass i helsevesenet. Yoga anbefales av sykepleiere, psykologer, leger, fysioterapeuter og jordmødre. Yoga brukes i psykiatrien og av hvermann for å få stressreduksjon og bedre helse. Derfor blir det tema for 2018-festivalen: Yogas helbredende effekt». Vi har invitert yogalærere og yogaterapeuter til å holde foredrag og workshops.

Overskuddet fra Oslo Yogafestival 2018 doneres til bistandsorganisasjonen Forut og deres samarbeidspartner APSA i India. De bygger og driver skoler for barn og unge som har vært utsatt for misbruk, trafficking, har hatt rusproblemer, eller kommer fra familier med rusproblemer. Les mer om hjelpeprosjektet

Dette er noen av lærerne får du møte på 2018-festivalen:

 

 

Silje Fredheim, Maja Thune, Elise Østbø Jansen, Johanna Myklebust, Anneli Mjøen, Nina Urnes, Marius Blomstervik, Eva Julia Krohn, m.fl.

 

Bilder fra Oslo Yogafestival 2016

På Oslo Yogafestival 2016 som var 22.-24. januar var nesten 1000 mennesker var innom og vi solgte 1850 plasser.

Vi donerte 130.000 kr til hjelpeprosjektet vårt i Bangalore, Suraksha og Drømmeskolen som blir støttet av den norske bistandsorganisasjonen Forut og den indiske hjelpeorganisasjonen APSA. Pengene går til å utvikle undervisningstilbudet for barn fra slummen, jenter reddet ut fra trafficking og ungdom med rusproblemer eller familier med rusproblemer.

Her er et klipp fra konserten med Radical Devotion lørdagen som du vil kunne være med på igjen i år:

Oslo Yogafestival
NETBANX By Optimal Payments