Overskuddet fra Oslo Yogafestival doneres til bistandsorganisasjonen Forut og deres samarbeidspartner APSA i India.

Vi donerte i 2023 mer enn 100.000 kr til hjelpeprosjektet vårt i Bangalore, Suraksha og Drømmeskolen som blir støttet av den norske bistandsorganisasjonen Forut og den indiske hjelpeorganisasjonen APSA. Pengene går til å utvikle undervisningstilbudet for barn fra slummen, jenter reddet ut fra trafficking og ungdom med rusproblemer eller familier med rusproblemer.

Alle lærere og andre som jobber på festivalen gjør dette som frivillige.